1. Home
 2. Docs
 3. Koppel de velden
 4. Rekenen met velden

Rekenen met velden

In STKKR kan er gerekend worden met velden.

STKKR kent de volgende wiskundige formules

 • Optellen (+)
 • Aftrekken (-)
 • Vermenigvuldigen (*)
 • Delen (/)
 • Afronden (zie volgende topic)

STKKR hanteert het bewerkingsvolgordeprincipe (meneer van dalen wacht op antwoord / “hoe moeten wij van de onvoldoendes afkomen”)

 1. haakjes
 2. vermenigvuldigen en delen
 3. optellen en aftrekken

Op het moment dat je gaat delen en vermenigvuldigen loop je mogelijk tegen een decimaal-issue aan. 5,25 / 6.5 = 8.076923076923077 .. Dat schrijf je natuurlijk niet makkelijk weg in een AFAS veld. STKKR rond alle bedragen automatisch (Wiskundig) af naar de veldlengte van AFAS. In geval van valuta velden doen we dit altijd op 2 decimalen.

Let op: Tussen alle operatoren dient een spatie te staan. Doe je dit niet, dan kan er een foutmelding ontstaan.

Fout: [[{{veld1}}+{{veld2}}]]

Goed: [[ {{veld1}} + {{veld2}} ]]

Fout:[[ {{veld1}} * ({{veld2}} + 1) ]]

Goed: [[ {{veld1}} * ( {{veld2}} + 1 ) ]]

 

Afronden

Afronden komt beschikbaar in september 2020! nog even geduld.

Standaard zal STKKR automatisch alle decimalen wiskundig afronden op de veldlengte van AFAS. In sommige gevallen wil je wellicht niet wiskundig afronden, of wil je juist een berekening in een tekstveld wegschrijven. Voor die situaties kun je gebruik maken van onze afrondmethode.

Voorbeeld:

Afronden
Notatie:  [[ afronden | getal / berekening | decimalen ]]
De formule Afronden.boven in STKKR rondt de absolute waarde van een getal wiskundig af.  Als je bedragen wilt afronden op 10 cent en het product op € 4,42 is geprijsd, gebruik je de formule [[ afronden | 4,42 | 2 ]] om prijzen af te ronden.. Een product dat eigenlijk € 4,42 kost, wordt dan als € 4,40 geprijsd. Een product dat €4.45 kost, wordt €4.50 euro.. Uiteraard kun je in plaats van een getal ook een variabele gebruiken uit jouw GetConnector of CSV bestand

Afronden.boven
Notatie:  [[ afronden.boven | getal / berekening | decimalen ]]
De formule Afronden.boven in STKKR rondt de absolute waarde van een getal naar boven af.  Als je bedragen wilt afronden op 10 cent en het product op € 4,42 is geprijsd, gebruik je de formule [[ afronden.boven | 4,42 | 2 ]] om prijzen af te ronden.. Een product dat eigenlijk € 4,42 kost, wordt dan als € 4,50 geprijsd. Een product dat €4.41 kost, wordt ook €4.50 euro.. Uiteraard kun je in plaats van een getal ook een variabele gebruiken uit jouw GetConnector of CSV bestand

Afronden.beneden
Notatie: [[ afronden.beneden| getal / berekening | decimalen ]]
De formule Afronden.benedenin STKKR rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af,. Als je bedragen altijd wilt afronden op 10 cent en het product op € 4,42 is geprijsd, gebruik je de formule [[ afronden.beneden| 4,42 | 2 ]] om prijzen af te ronden.. Een product dat eigenlijk € 4,42 kost, wordt dan als € 4,40 geprijsd. Een product dat €4.49 kost, wordt  ook €4.40 euro.. Uiteraard kun je in plaats van een getal ook een variabele gebruiken uit jouw GetConnector of CSV bestand