1. Home
 2. Docs
 3. Geavanceerd
 4. Response terugmelden

Response terugmelden

Het is binnen STKKR mogelijk om acties achter elkaar uit te voeren. Dit bieden we aan in 2 vormen:

 1. En Door…
  Met “En Door..” functionaliteit kun je nadat de Stkkr klaar is een volgende Stkkr opstarten. Dit is een compleet nieuwe Stkkr met een andere GetConnector of zelfs een ander type Stkkr. In de volkmond noemen we deze functionaliteit ook wel treintjes.
  Lees meer over de “en door” functionaliteit
 2. Response-verwerking
  Met Response verwerking kun je o.b.v. dezelfde GetConnector aangevuld met het resultaat van de update (meestal een ID) een 2e updateconnector uitvoeren.
Response verwerking is exclusief beschikbaar voor onze betalende klanten. 

Response verwerking is een methode om ná uitvoer van een Stkkr direct een andere updateConnector aan te roepen. Het mooie aan dit proces is dat je met het ‘antwoord’ (response) van AFAS direct weer wat kunt doen.

Als voorbeeld:

 1. Je hebt een GetConnector o.b.v. een organisatie waarbij je een project wilt aanmaken.
 2. Je hebt een Stkkr gemaakt die een project aanmaakt.

Hoe weet je nu op de organisatie welk projectnummer het is?

 • Dat kun je oplossen met een tweede Stkkr waarbij je de zojuist aangemaakte projecten ophaalt en dat weer terugschrijft op de organisatie in een vrij veld
 • Veel mooier is met respsonse verwerking

De situatie met Response verwerking is als volgt:

1. Je hebt een GetConnector o.b.v. een organisatie waarbij je een project wilt aanmaken.
2. Je hebt een Stkkr gemaakt die een project aanmaakt.
3. AFAS geeft bij ieder aangemaakt project aan STKKR door welk projectnummer is aangemaakt
4. In de response-stkkr (Zelfde Stkkr!) roep je de updateConnector Organisatie aan en schrijf je de response van AFAS in het vrij veld terug.

Voordelen:

 1. Je hebt direct jouw response verwerkt!
 2. Met reponse verwerking kun je jouw GetConnectoren veel slimmer (kleiner) maken
 3. Minder Stkkrs nodig. In plaats van 2 Stkkrs te gebruiken kun je nu af met slechts één STKKR
 4. Response verwerking is beschikbaar voor ALLE updateconnectoren waarbij AFAS een response levert.

 

 

Inrichting

Zoals je van STKKR mag verwachten is de inrichting eenvoudig.

 1. Op stap 4 (UpdateConnector gegevens) is een nieuwe geavanceerde optie beschikbaar gekomen. “Response verwerking”. Indien deze stap niet beschikbaar is voor de geselecteerde updateconnector kun je deze niet selecteren.
 2. Kies volgende stap.
 3. Je koppelt nu de velden voor de ‘normale’ updateconnector. Kies volgende stap
 4. Je komt nu in het selecteren van de response verwerking connector. Het is mogelijk om een andere token (omgeving) en updateconnector te selecteren voor de response. De geavanceerde opties worden verder overgenomen
 5. Kies volgende stap
 6. Koppel de response velden. let op: De responsevelden zijn apart te selecteren in de attributen. Vanuit STKKR leveren wij alle mogelijke responsevelden per Connector voor jou aan.
 7. Sla de STKKR op en geniet!

 

 

Het is niet mogelijk om treintjes en response verwerking samen te laten werken.Wil je dingen in volgorde laten uitvoeren i.c.m. response verwerking gebruik dan de 1x per uur interval en zet de Stkkrs in logische tijdsintervallen met een tussenruimte van 10 minuten.

 

 

 

Ondersteunende response connectoren van AFAS

De volgende connectoren kennen response ondersteuning voor de INSERT (POST) en INSERT regel (PUT/POST). Staat een connector hier niet bij, dan is dit (nog) niet mogelijk in AFAS Profit.

NaamConnector
AbonnementenFbSubscription
Balie-/directfacturenFbDirectInvoice
Beoordelingen medewerkersHrJudgement
Contracten financieelFiContract
CursusevenementKnCourseEvent
Declaraties (Flex)PtDeclaration
Declaraties InSite (Flex)HrDeclarationInSite
DossieritemsKnSubject
Financiële mutatiesFiEntries
ForecastsCmForecast
Functies per werkgeverKnOrgEmrFun
InkoopoffertesFbPurchQuotation
InkoopordersFbPurch
Inkooprelatie (organisatie)KnPurchaseRelationOrg
Inkooprelatie (persoon)KnPurchaseRelationPer
Kostendragers werkgeverHrCostCarrier
Kostenplaats per verkooprelatieKnSreCostCentre
Kostenplaatsen werkgeverHrCostCentre
LoonmutatiesHrCompMut
Loonmutaties o.b.v. GUIDHrCompMutGUID
Loonstrook (België)HrEmpPaySlip
MedewerkerKnEmployee & KnEmployeeGUID
MeetstatenPtMeasurement
NacalculatiePtRealization
OntvangstbonnenFbWarTransferIn
OntvangstenFbGoodsReceived
OrganisatiesKnOrganisation
Organisatorische eenheidKnOrgUnit
PakbonnenFbDeliveryNote
Parameters medewerkerHrVarVal
PersonenKnPerson
ProductieordersFbAssembly
ProductievoorstellenFbAssemblyPrep
ProjectenPtProject
Sociale secretariatenHrTimeRegSocSec
SollicitantenHrApplicant
Sollicitanten SSSHrCreateApplicant
ReserveringenFiReservation
VerkoopoffertesFbSalesQuotation
VerkoopordersFbSales
Verkooprelatie(organisatie)KnSalesRelationOrg
Verkooprelatie (persoon)KnSalesRelationPer
VerlofboekingenHrAbsence
Verlofboekingen InSiteHrAbsenceInSite
VerlofcorrectiesHrAbsCorrection
VerplichtingenFiCommitment
VerzendbonnenFbWarTransferOut
VerzuimHrIllness &^HrIllnessGUID & HrIllnessInSite
Voorbereidingen magazijnverplaatsingFbWarTransferPrep
VoorcalculatieKnQuotation