STKKR releases

 

 

 

 

September 2022

september 2022

PHP en Laravel upgrade
Upgrade van het systeem naar PHP 8 en de laatste LTS van Laravel.

SFTP
Vanaf nu is het mogelijk om SFTP te gebruiken.

Diverse kleine wijzigingen

September 2021

(v 1.9.5 ) 27 september 2021

Aantal regels vanuit csv opgehoogd
Het aantal regels dat STKKR vanuit een csv kan verwerken is opgehoogd naar 50.000.

Check of Stkkr gereed is in treintje
Bij een zogenaamd treintje (meerdere Stkkrs) achter elkaar, checken we of deze gereed is, voordat een nieuwe mag starten.

Augustus 2021

(v 1.9.4 ) 23 augustus 2021

Diverse kleine verbeteringen

Juni 2021

(v 1.9.3 ) 4 juni 2021

Timeout getconnectors opgehoogd

Laravel backup mogelijk gemaakt

Mei 2021

(v 1.9.2 ) 19 mei 2021

CarriageReturns & LineFeeds in CSV-bestanden
Binnen AFAS wordt anders met nieuwe regels omgegaan vergelen met Linux. Bij het export van CSV-bestanden kon dit problemen opleveren, dit hebben we nu opgelost.

Uitbreiding agendering Stkkrs
Een Stkkr kan nu ook gepland worden op een zelf te kiezen vaste dag in een maand.

XS schema zonder namespace
Wanneer je geen namespace toevoegt werd toch de schemaregel toegevoegd, dit is nu opgelost.

April 2021

(v 1.9.0 / v 1.9.1) 16 april 2021

Bestandsnaam extra datum optie bij op FTP
Het is nu mogelijk om aan te geven dat de datum als laatste in de bestandsnaam terugkomt, i.p.v. vooraan.

Karakterlimiet UpdateConnector verhoogd
Het is nu mogelijk om grotere bijlages bij een dossieritem te uploaden.

Diverse kleine dashboard wijzigingen
Inconsequenties in het dashboard opgelost

Februari 2021

(v 1.8.9 ) 16 februari 2021

Power BI Embedded integratie
STKKR voorziet nu in de SSO koppeling tussen AFAS InSite/OutSite en Power BI. Hiervoor werkt STKKR met het Power BI Embedded platform. Hoe je deze gave functionaliteit kunt gebruiken lees je in onze handleiding.

Financiele mutaties nu ook multiline

Het was al mogelijk om vanuit 1 regels 2 of 3 financiele mutaties aan sturen. Nu bestaat er ook de mogelijkheid om regels te verzamelen naar een onbeperkt aantal financiële mutatieregels. Lees meer in onze handleiding.

Foutmeldingen verbeterd
In het geval dat er een onbekende error optreed krijg je de melding “er is een onverwachte fout opgetreden”. Voor veel meldingen is er nu meer informatie beschikbaar gekomen.

CSV verwerking sloeg 1 regel over
In specifieke CSV bestanden waarbij er geen koptekst was ingesteld sloeg STKKR toch de eerste regel over.

Velden met een . zorgde voor fouten
In AFAS krijg je een foutmelding als je een veld toevoegt met een punt (.). Als je de fout negeerde – of een CSV aanboodt met een punt erin-, en je groepeerde (multi-line) jouw Stkkr op dat veld. Dan werkt de Stkkr niet. STKKR kan nu goed omgaan met puntjes in het  CSV bestand of de GetConnector.

december 2020

(v 1.8.8 ) 08 december 2020 

Speciale tekens ondersteuning uitgebreid
Zogenoemde multibyte karakters worden nu ook ondersteunt door STKKR. Een multibyte karakter kan alleen maar voorkomen in AFAS wanneer je dit hebt ingevoerd met bijvoorbeeld een niet Europees toetsenbord. In sporadische gevallen werd dit ingevoerd via bijvoorbeeld outsite

Handmatige run start sneller
Een Stkkr die je met de hand start krijgt nu voor de eerste 50 regels voorrang in de wachtrij om een snellere ervaring te geven.

November 2020

(V1.8.7) 26 November 2020 

Issue multi-line met enters
Wanneer je een enter in een memoveld had zitten in combinatie met de multi-line oplossing dan werd de STKKR niet goed opgebouwd.

Visueel issue met responseverwerking
Op een klein scherm werkte het opbouwen van de responseverwerking feedback niet goed. Dit is opgelost.

Foutafvanging verbeterd
Om de overgang van de nieuwe AFAS servers beter te ondersteunen is extra fout-afvanging op het ‘uitvallen’ of traag reageren van de AFAS connectoren toegevoegd.

Foutmelding “Er zijn geen velden gekoppeld”.
In sporadische gevallen verscheen ten onrechte de melding “Er zijn geen velden gekoppeld”. Dit is opgelost

 

September 2020

(V1.8.3) 15 september 2020 (patch)

Wiskundige formule fout bij *-1 of –1.
Wanneer er 2 operatoren langs elkaar stonden mislukte de wiskundige formule. Dit is opgelost.

Bijlagen naar FTP exporteren
Deze nieuwe functionaliteit is beschikbaar gemaakt. Lees er alles over in onze help!

Koppel de velden fout
Er kon per abuis een fout optreden “Er zijn geen velden gekoppeld”. Dit is opgelost.

Json niet beschikbaar
In sommige gevallen was de JSON code niet beschikbaar terwijl dit wel ingesteld was. Dit is opgelost.

 

(V1.8.3) 08 september 2020

Onjuiste melding “Wiskundige formule fout”
Het kon soms per abuis voorkomen dat de melding wiskundige formule foutief was. dit kwam voor als de laatste variabele een leeg veld was.

Foutieve status als alle regels mislukte
Wanneer alle regels mislukte vanwege een wiskundige formule fout, dan werd de status van de run niet goed geupdate.

Decimaal teken bij import vanaf CSV werd in sommige gevallen genegeerd
In specifieke gevallen werkte het decimaal-teken om het decimaal getal op te geven (punt of komma) bij de import vanaf een CSV bestand niet goed. Dit is opgelost

Afrond functionaliteit
In de wiskundige formules is het nu mogelijk om jouw getal of berekening af te ronden. Hoe dit werkt lees je op de speciale help pagina ‘Afronden in STKKR’.

 

Augustus 2020

(V1.8.2 patch) 25 augustus 2020

sFTP nu ook ondersteund
Naast FTP en Explicit FTPs ondersteunen we nu ook het sFTP protocol.

 

(V1.8.2) 12 augustus 2020

Aanmaken Stkkr vernieuwd
Het aanmaken van een Stkkr bestond in de eerste stap uit het kiezen van een scenario uit een wat langere lijst. Deze lijst is vervangen voor een grafische keuze zodat het kiezen intuïtiever gaat.

Loggingsmails
In de loggingsmail/dagelijks rapport kreeg je voorheen alleen de mislukte regels te zien. Als een Stkkr in zijn geheel niet draait, bijvoorbeeld omdat de GetConnector is geblokkeerd dan kreeg je dit niet te zien. Er is nu ook logging beschikbaar op een hoger niveau.

Ja/nee velden
Het was soms onduidelijk wat je moest invullen bij een ja/nee veld in AFAS. STKKR herkent vanaf nu ja/nee velden en stelt de mogelijke waarden automatisch aan je voor.

CSV import kolomnamen (1)
Er trad een fout op als je 2 kolommen in je CSV had met dezelfde kolomtitel.

CSV import kolomnamen (2)
Het is nu weer mogelijk om kolomnamen te gebruiken in het koppelen van velden bij een CSV scenario.

CSV wizard
Onder bepaalde omstandigheden werkte het ‘vorige’ knopje in de CSV wizard niet goed, dit is opgeost.

Foutcontrole lay-out bij responseverwerking Stkkrs
Wanneer je bij de Stkkr response verwerking had aangezet, dan was de mobiele lay-out niett helemaal goed leesbaar. Dit is geoptimaliseerd.

Wachtwoord vergeten geoptimaliseerd
Het opvragen van je wachtwoord is geoptimaliseerd.

Internet explorer melding
Voor gebruikers van internet explorer verschijnt nu een melding dat deze oude versie niet langer wordt ondersteund.

Token aanmaken
Bij het aanmaken van een nieuwe Token verscheen een lorem ipsum melding. Deze tekst is aangepast.

Onverwachte fout
In de vorige versie waren de foutmeldingen simpeler gemaakt om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Wanneer een taak te lang duurde, AFAS niet reageert of de connectie wordt verbroken gedurende de aanroep kreeg je een onverwachte fout. Omdat we wel weten wat er mis gaat tonen we deze foutmeldingen voortaan weer. Té technische meldingen blijven we afvangen met een onverwachte fout.

Retry geoptimaliseerd
De snelheid dat STKKR een taak opnieuw probeert uit te voeren bij een ‘lock’ melding’ is verruimd. Op deze manieren zullen er minder pogingen nodig zijn en is de tijd dat de Stkkr loopt mogelijk korter.

Oktober 2020

(V1.8.5) 26 oktober 2020 

Techniek
Framework geupgrade naar nieuwste versie.
PHP geupdate naar 7.4.
Diverse systeemtechnische updates.

Uitbreiding XML export naar FTP
Bij de XML export kun je er nu ook voor kiezen om de XML direct in te pakken in een .ZIP bestand al dan niet met wachtwoord.

Melding op Inlogpagina “expired”
Bij sommige browsers was de inlogpagina te snel ‘expired’ wanneer deze werd geopend. Dit is opgelost.

Foutafvanging verbeterd
Om de overgang van de nieuwe AFAS servers beter te ondersteunen is extra fout-afvanging op het ‘uitvallen’ of traag reageren van de AFAS connectoren toegevoegd.

 

Juni 2020

(V1.7.13)

Projectfasen toevoegen aan bestaand project
Het was niet mogelijk om projectfasen aan te maken met de updateConnector PtProject. Voor PtProject is nu ook een regelvariant beschikbaar zodat je extra projectfasen kunt toevoegen of kunt bewerken via deze updateConnector.

 

Februari 2020

(V1.7.12)

Response verwerking
Grote update: Het is nu mogelijk om bij alle connectoren waarbij AFAS een response instuurt een response-connector uit te voeren. Hiermee ben je in staat om bijvoorbeeld vanuit een dossier een project aan te maken en het aangemaakte project terug te schrijven in het dossier. Op deze manier kun je de kwaliteit van jouw Stkkrs verhogen en efficiëntere Stkkrs inrichten.Voor meer informatie zie onze handleiding.

(V1.7.11)

Multiline verwerking
Grote update: Het is nu mogelijk om met 1 Stkkr een volledige multi-line verwerking te doen. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om een inkooporder in 1x om te zetten naar een verkooporder. Voor meer informatie zie onze handleiding.

KnCustom ID bij STKKR geen INT meer
in de knCustom en KnCustomlink tabellen geeft AFAS per abuis terug dat het ID (SqNo) een INT is. Dit is helaas niet zo. STKKR heeft hierop een uitzondering gemaakt zodat je vanuit STKKR ook teksten in het ID kunt plaatsen

(V1.7.10)

Treintjes lopen nu ook door als er geen regels in de GetConnector zit.
Voorheen startte een STKKR Treintje (en door) alleen als alle regels waren gelukt en er minimaal 1 regel in de GetConnector zat. Nu is dit instelbaar. In sommige gevallen wil je namelijk ook ‘door’ als er 1 of meerdere fouten inzitten.
Bij de ‘ook starten bij fouten’ worden nu ook ‘lege’ getConnectoren geaccepteerd. Bied je in Stkkr 1 geen regel aan, dan start Stkkr 2 ook gewoon.

Wachtwoord lengte
Vanwege nieuwe veiligheidseisen is de wachtwoordlengte nu 10 tekens. Er zijn geen eisen aan speciale karakters.

Logging
De logging van jouw Stkkrs is verlengd. Draait jouw Stkkr 1x per dag of langzamer? Dan is de logging 30 dagen beschikbaar. (was 7)

Draait jouw Stkkr 1x per uur of sneller, dan is de logging 8 dagen beschikbaar (was 7).

Meer
Naast deze functionele updates zijn er diverse andere technische optimalisaties doorgevoerd. Hiervan zullen jullie geen impact ondervinden

 

Juli 2020

(V1.8.1) 21 juli 2020

Token wijzigen
Het was per abuis niet meer mogelijk een bestaande token te wijzigen.

Onjuiste melding in de run
Wanneer alle regels mislukte vanwege wiskundige formule fouten leek het alsof de taak niet stopte. Ook werd er geen fout gerapporteerd in het logboek als alles mislukte. Dit is opgelost.

FTP Poorten
Het is nu mogelijk om een afwijkende FTP poort te selecteren bij alle FTP scenario’s.

XML exporteren uit AFAS
Het is nu mogelijk om data uit AFAS te exporteren naar een XML bestand op een FTP(S) server. Ook bijlagen zoals docx of jpg zijn hierin voorzien. Lees meer over deze nieuwe functionaliteit

On complete actions uitgebreid bij CSV vanaf FTP naar updateconnector
Het is nu mogelijk om bij de importmethode”CSV vanaf FTP  naar updateconnector” te kiezen om het bestand op de FTP te laten staan. Ideaal als je met één bestand meerdere Stkkrs wilt aanroepen.

 

(V1.8.0) 7 juli 2020

Performance
In deze release heeft een enorme performance-boost plaatsgevonden. Niet omdat het nu al nodig was, maar wel richting het einde van dit jaar. Meer hierover lees je in deze blog.

Onthouden filters en instellingen
Wanneer je een filter instelt op de overzichtpagina’s dan worden deze onthouden binnen jouw login-sessie. Dit geldt voor filters, sortering, laatste pagina en aantal op pagina.

CSV connector met speciale tekens
Wanneer je speciale tekens in jouw kolomnamen toevoegde kon Stkkr de kolommen niet goed verwerken en gaf een fout. Dit is opgelost.

Responseconnector bij KnEmployee
De responseconnector werkte niet goed bij de KnEmployee updateconnector. Dit is opgelost.

StopKnop
Het is nu mogelijk om een lopende Stkkr te stoppen middels een stopknop. 

Filtervariabele Maand toegevoegd
Het is nu ook mogelijk om de huidige maand op te halen als filtervariabele.

Filtervariabele met een spatie werkten niet
Filtervariabelen met een spatie voegde per abuis %20 toe i.p.v. de spatie. Dit is opgelost.

Knoppen vorige/volgende verplaatst bij filter aanpassen
Voor de gebruikerservaring zijn de knoppen vorige en volgende verplaats naar onderin de pagina. Deze stonden niet helemaal onderin.

Mailtontvangers wijzigen
Wanneer je meer dan 10 mailtontvangers selecteerde en naar de volgende pagina ging werden de mailtontvangers van pagina 1 weer uitgevinkt.

Treintje (en door…) naar jezelf
Het was per abuis mogelijk om een treintje in richten(en door…) naar dezelfde Stkkr. Dit is niet meer mogelijk.

Treintje (en door…) met bestand vanaf FTP
STKKR startte onterecht het treintje niet als er geen bestand was gevonden op de ftp en de instelling ‘ook doorgaan bij fouten’ aanstond. Als er geen bestand wordt gevonden én de setting “doorgaan bij fouten” staat aan zal STKKR vanaf nu wel de volgende Stkkr starten.

Onjuist filter
Wanneer je een filter opgaf waarop de AFAS GetConnector stuk ging kon je jouw Stkkr niet meer repareren. Dit is aangepast zodat jij bij een error vanuit AFAS altijd nog jouw filter kunt herstellen.

Multiline groeperingsissue
Wanneer je bij de groeperingsinstelling koos voor een kolom met een “/” in de naam werkte dit niet goed. Dit is opgelost.

November 2019

Tekst na aanmaken mollie/Ideal koppeling verdwenen

Per abuis toonde we (sinds 16-10-’19) niet meer de gegenereerde URL wanneer de mollie connector was aangemaakt of gewijzigd.

Omschrijving nu ook zichtbaar in Stkkr overzicht

In het overzicht van al jouw Stkkrs wordt nu de ‘omschrijving’ zichtbaar als je over de naam ‘hovert’.

Ondersteuning voor verzuimverloopregels en meetstaatregels

STKKR heeft nu ook ondersteuning voor verzuimverloopregels en meetstaatregels(bouw) in de updateconnector 

December 2019

CSV export naar csv, verwerkingsmethode instelbaar

Bij de CSV naar FTP Stkkr kun je nu instellen hoe je wilt dat STKKR verwerkt. Voorheen was het alleen mogelijk om steeds unieke bestanden weg te schrijven door middel van een timestamp. HEt is nu ook mogelijk Stkkr zo in te stellen dat we altijd het bestand overschrijven.

Unieke kenmerken niet opslaan als regel mislukt

Unieke kenmerken gebruik je om te zorgen dat STKKR regels maar 1x verwerkt. Als door wat voor reden dan ook de regel niet werd geaccepteerd door AFAS probeerde STKKR het niet meer opnieuw. Het is vanaf nu instelbaar wat STKKR moet doen als een regel niet lukt. 1. Niet meer opnieuw proberen, 2. opnieuw proberen.

Autonummering KnCustom

Bij het aanbieden van een KnCustom of KnCustomLink (Vrij bestand of Vrij Contactbestand) is STKKR te snel voor de AFAS autonummering. Hierdoor kreeg je per abuis de melding “The primary key already exists for field ‘Volgnummer’ “. STKKR omzeilt deze AFAS fout vanaf nu.

Treintjes kunnen nu ook doorlopen als niet alle regels zijn gelukt

Voorheen startte een STKKR Treintje (en door) alleen als alle regels waren gelukt en er minimaal 1 regel in de GetConnector zat. Nu is dit instelbaar. In sommige gevallen wil je namelijk ook ‘door’ als er 1 of meerdere fouten inzitten.

Mollie connector (iDeal) kan nu ook gebruikte bankrekening en BIC wegschrijven in financiele mutatie

Wil je graag weten welk bankrekening of BIC is gebruikt bij de iDeal transactie? deze kan STKKR nu ook wegschrijven op de financiele mutatie. Je maakt hiervoor twee vrije velden aan welke je koppelt in STKKR.

Volgende/vorige

In alle STKKR wizards zit nu ook een ‘vorige’ knopje waarmee je ook snel naar de voorgaande stap in de wizard kunt.

\\\\ teken bij koppel de velden

Wanneer je speciale tekens gebruikte in de pagina koppel de velden kon je de Stkkr niet meer altijd beheren. Dit is opgelost

Decimaal teken werd niet altijd omgezet

Wanneer je  een CSV bestand aanbood met decimalen in de vorm van een komma (,) zette STKKR deze niet om naar een punt. Dit is opgelost

E-mail verificatie bij nieuw account

Bij het aanmaken van een nieuw STKKR account controleren we nu of je wel eigenaar bent van het mailadres.

Aan te passen overzichten

Als meewerkgebruiker kon je in sommige gevallen het wekelijks overzicht niet bij alle relaties waar je toegang tot hebt uitzetten. Dit is opgelost.

CSV bestand

Wanneer je een groot CSV bestand uploadde kon afhankelijk van jouw computerperformance de browser crashen. Dit is opgelost.

Upgraden/downgraden

Het upgraden en downgraden van de licentie berekende in sommige gevallen de resterende aantal dagen korting verkeerd. Dit is opgelost

Geavanceerde functies klapte uit wanneer je niet alles invulde

Wanneer je in de nieuwe STKKR wizard een verplicht veld niet vulde klapte de geavanceerde opties automatisch uit. Dit gebeurt nu niet meer.

Filter aanpassen

Wanneer je de getConnector filter verwijderde ververste het resultaat niet direct.  Bij het verwijderen van een filter wordt nu ook de GetConnector opnieuw ingeladen. 

Token verwijderd, STKKR draaien

Wanneer je een token verwijderde en vervolgens een gekoppelde Stkkr draaide kwam er een technische foutmelding. Dit is nu een gebruikersvriendelijke foutmelding geworden.

Mollie Connetor (iDeal) bijgewerkt naar laatste eisen

De Mollie connector is bijgewerkt met de laatste technische specificaties vanuit Mollie.

September 2019

Afronding van velden van het type “INT”

STKKR rond vanaf nu velden van het type “INT” automatisch af. Dit veld worden onder andere gebruikt bij de verlofcorrectie waar je moet corrigeren op hele minuten. 

Extra interval beschikbaar

Het is nu mogelijk om een STKKR steeds op de 1e dag van de vier-wekelijkse verloningscycli te draaien. 

 Voorbeeld:

  • Periode 10: 9 september 2019 – 6 oktober 2019
  • Periode 11: 7 oktober 2019 – 3 november 2019 
  • Periode 12: 4 november 2019 – 1 december 2019
    etc.

Bewerken gebruikers

Als je bij gebruikers bewerken kiest voor jezelf kom je vanaf nu op de pagina “mijn account” terecht.

Interval 1x per uur geoptimaliseerd

Bij de uurlijkse interval was het altijd nodig om de minuten in 2 cijfers in te voeren. Nu kun je ook 1 cijfer invoeren. Voorbeeld 4 minuten over het hele uur. Je moest dan “04” invoeren, nu mag “4” ook gewoon

CSV inlaad bug

Wanneer een groot CSV bestand werd ingeladen dan kon STKKR soms een witte pagina tonen. Dit is opgelost.

Wachtwoord wijzigen optimalisaties

Het is vanaf nu ook mogelijk om je eigen wachtwoord te wijzigen via de “mijn account” pagina.
Het wachtwoord vergeten proces is gebruikersvriendelijker gemaakt

Error bij een afgebroken nieuwe Stkkr

Wanneer je een nieuwe Stkkr maakte en je doorliep de Wizard niet in 1x tot het einde kreeg je een foutmelding bij het openen van deze “halve” Stkkr. Dit is opgelost. Je kunt nu ook niet volledige Stkkrs opslaan en later verder gaan met de configuratie.

Licentie upgrade

Wanneer je jouw licentie wilde upgraden stond bij de prijzen altijd de prijs zonder korting. Je vindt hier nu ook de korting en de resterende periode terug.

Oktober 2019

Veldcodering voor datumvelden

Het is nu mogelijk om STKKR automatisch datumvelden om te zetten. Deze omzetting kan binnen ieder datumveld ingesteld worden. Dit is bijvoorbeeld handig als je een datumveld zonder voorloopnullen (2020-1-1) hebt. AFAS accepteert in sommige connectoren alleen maar volledige datums (2020-01-01). STKKR kan nu deze formaten voor jou omzetten.

Daarnaast kun je allerlei andere formaten zoals yyyymmdd of dd-mm-yyyy omzetten.

Bestandsnaam bij FTP acties

Wanneer STKKR een Csv bestand van een FTP inleest zal voortaan ook zichtbaar zijn hoe het bestand heette.

Expliciet FTPs nu ook ondersteunt

STKKR ondersteunde FTP en FTPs (impliciet). Daar is nu ook FTPs (expliciet) aan toegevoegd. 

Token verwijderen met bestaande Stkkrs

Wanneer je een token verwijderde waar nog Stkkrs aan gekoppeld waren kreeg je een error als je de Stkkr open klikte. Dit is opgelost.

Aanmeldformulier

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in het aanmeldformulier. Ook niet-nederlandse klanten kunnen nu eenvoudig zichzelf aanmelden. Daarnaast is er een mail-controle toegevoegd op de aanmelding zodat we zeker weten dat jij de eigenaar van het mail-adres bent. Hiermee voorkomen we misbruik.

 

Juli 2019

Valutakoersen aangepast

Door wijzigingen bij de ECB is onze valutakoersen koppeling bijgewerkt om te blijven werken.

FBPurchQuotationLines nu ook beschikbaar

Het is nu ook mogelijk om inkoopofferteregels in te sturen met STKKR

2-factor authentication beschikbaar

Op organisatieniveau kun je instellen dat 2-factor authenticatie verplicht is. Hiermee kun je voor jou als organisatie aan alle onderliggende gebruikers eisen dat er een tweede verificatie (telefoon) wordt gebruikt. 

Aanmelden bij STKKR geoptimaliseerd

Voorheen was het mogelijk jezelf toe te voegen bij een bestaande organisatie. Dit verzoek diende dan nog geaccordeerd te worden. Deze methode was door menselijk tussenkomst niet veilig genoeg. Het is niet meer mogelijk om jezelf aan te melden via “Nieuw account” bij een bestaande organisatie. Indien je toegang wilt krijgen tot een bepaalde organisatie dien je zelf met de beheerder van die organisatie te regelen.

Snelste intervallen voor free klanten

Maak je gebruik van ons free abonnement? Dan mocht je de twee gratis Stkkrs op zijn snelst 1x per uur laten draaien. Dit werd technisch niet afgedwongen. Dit gebeurt nu wel.

Enter toets in “mijn organisatie” scherm deed onverwachte dingen

Wanneer je op de enter toetst drukte in mijn organisatie verplaatste deze Enter toetss tekst van links naar rechts. Je zou verwachten dat ENTER een formulier opslaat. Dit is nu ook zo geconfigureerd.

Melding  ((AntaObject) The primary key already exists for field ‘xxxxxxx’)

De afhandeling van bovenstaande AFAS fout is geoptimaliseerd.

Optimalisatie versturing JSON naar AFAS

De technische JSON codes die wij naar AFAS versturen zijn geoptimaliseerd.

Verhoging capaciteit STKKR

Door de enorme groei in het gebruik van STKKR hebben we onze capaciteit verder uitgebreidt. Dit verhoogt de doorvoersnelheid en verkort de wachttijd. 

Augustus 2019

FBPurchLines (inkooporderregels) nu ook beschikbaar

Het is nu ook mogelijk om Inkooporderregels in te sturen met STKKR 

FBAssemblyPrepLines (Productieorderregels) nu ook beschikbaar

Het is nu ook mogelijk om Productieorderregels in te sturen met STKKR

FBAssemblyLines (Productiebonregels) nu ook beschikbaar

Het is nu ook mogelijk om Productiebonregels in te sturen met STKKR

Mei 2019

Handmatige CSV verwerken via UpdateConnector

Nieuw in STKKR is de mogelijkheid om een handmatige (upload) CSV te verwerken over de UpdateConnector.  Dit is ideaal voor eenmalige imports in AFAS die niet via de importtool kunnen (wijzigen nacalculatie, importeren factuurtermijnen of bijvoorbeeld het deleten van items). Hoe dit werkt lees je in onze handleiding

CSV vanaf FTP(S) verwerken via UpdateConnector

Nieuw in STKKR is de mogelijkheid om een of meerdere CSV bestanden vanaf jouw eigen FTP(S) uit te lezen en geautomatiseerd te verwerken in AFAS. Dit kun je gebruiken voor laagdrempelige (CSV) koppelingen met andere systemen. Hoe dit werkt lees je in onze handleiding

Geen scrollbalk meer bij keuze Type Stkkr en interval

De scrollbalk is weggehaald bij het kiezen van een type Stkkr en bij de intervallen. Hierdoor kun je nog sneller door de wizard heen.

Technische details bij reportconnector gaf foutmelding

Bij het openen van de technische details kwam er een fout in geval van een reportconnector. Dit is opgelost.

Opt-out proces

Het opt-in/Opt-out proces voor de STKKR nieuwsbrieven is verbeterd. Vanaf nu kun je zelf per nieuwsbrief bepalen wat je wel en niet wilt ontvangen

April 2019

{{NU}} Tag niet conform AFAS standaard

Wanneer de nu {{NU}} tag werd gebruikt was de tijd altijd 20:09 uur. Dit is opgelost

Deleten van regels

Het is nu ook mogelijk specifieke regels uit verkooporders/offertes/facturen te deleten. Voorheen kon je middels de connector alleen de gehele order/offerte/factuur deleten

Maart 2019

Foutmelding bij vreemde uniekheidsfilter

In STKKR is het mogelijk een uniekheidsfilter mee te geven voor de getConnector. STKKR verwerkt dan maar 1x dezelfde regel. Wanneer je per abuis een vreemde uniekheidsfilter instelde (iets wat in de getconnector al dubbel voorkomt) kreeg je een foutmelding. In plaats van een foutmelding zal STKKR nu de gehele getconnector verwerken en vervolgens de waarde opslaan als ‘uniek’ zodat (alle) dubbele regels niet nog een keer verwerkt worden.

Registreren als rechtspersoon in STKKR

Wanneer je als rechtspersoon (geen B.V.) geregistreerd stond in de KVK werd je per abuis niet gevonden door onze KVK-lookup bij het registeren. Je kunt nu ook zelf jouw organisatiegegevens invoeren. Deze maand maken we het ook mogelijk dat rechtspersonen geregistreerd kunnen worden als klant in STKKR.

Logging bij fouten

STKKR logt geen data uit de GetConnector. Bij het analyseren waarom een bepaalde regel wordt geweigerd is dit soms lastig. Het is daarom vanaf nu mogelijk om van de mislukte regels de verstuurde JSON te bekijken. Op deze manier kun je beter de reden achterhalen waarom AFAS een regel weigert. Je stelt dit in per STKKR. Uiteraard wordt deze data gecodeert opgeslagen bij STKKR en verdwijnt dit automatisch ná 7 dagen.

Nieuwe gebruikersrol

Wanneer je gebruik maakt van onze mail-functionaliteit kwam het soms voor dat je een mail wilt sturen naar een mailadres die absoluut geen toegang mag krijgen tot STKKR. Dit is nu mogelijk. De gebruikersrol ‘mailontvanger’ is hiervoor beschikbaar. Deze gebruiker krijgt geen welkomstmail en kan ook niet inloggen maar kan wel mails ontvangen

Vrije tekst bij versturen mails

In onze mailfunctionaliteit is het nu ook mogelijk een eigen tekst mee te sturen. Hier kun je voor de ontvanger nét even wat extra informatie kwijt.

Februari 2019

Export naar FTP nu ook naar submap

Wanneer je CSV bestanden op een FTP(S) plaatste kon dit alleen in de eerste folder. Je kunt nu ook JSON bestanden wegschrijven in een map (meerdere niveau’s mogelijk)

JSON structuur van TxClient werkt niet in AFAS

De JSON structuur van de TXclient2012 t/m TXclient2019 kan in AFAS niet worden uitgelezen. Deze (bekende) bug in AFAS omzeild STKKR nu zodat het wel mogelijk is de de ClientenIB te updaten.

Januari 2019

Opschoning CSV bestanden op FTP

Wanneer je CSV bestanden op een FTP(S) plaatste via STKKR onthield STKKR per abuis het CSV bestand voor een korte periode. De CSV wordt nu aan de STKKR kant helemaal niet meer opgeslagen.

Wiskundige formule uitleg verbeterd

Wanneer je wiskundige formules wilde gebruiken was de uitleg niet heel erg duidelijk. Dit is verbeterd.

Terug naar pagina 1

Wanneer je veel STKKRS hebt en meer pagina’s hebt kon het voorkomen dat STKKR steeds terugschoot naar pagina 1. Dit is opgelost

CSV mailen via STKKR

Op verzoek van een klant is functionaliteit gemaakt om een GetConnector als CSV te mailen via STKKR. De functionaliteit is toegevoegd aan de bestaande functionaliteit om rapporten te versturen.

 Per STKKR kun je meerdere GetConnectoren versturen naar 1 of meerdere mailadressen

Datum/tijd formaat bij evenementen/sessies

In de HetConnector meld AFAS tijden terug als UU:MM echter, wanneer de tijd onder de 10 zit wordt er geen voorloopnul meegegeven in de GetConnector. De UpdateConnector eiste de voorloopnul (09:00 ipv 9:00) wel.

Dit is gemeld bij AFAS en voor nu direct opgelost in de STKKR architectuur.

Performance optimalisatie bij ophalen grote getconnectoren

Wanneer hele grote GetConnectoren (meer dan +/- 5000 regels) werden opgehaald werd het resultaat soms niet geladen. Dit probleem is verholpen.

December 2018

3 regels via financiele mutaties

Voorheen kon je maar 1 financiële mutatieregel per keer aanbieden. Vanaf nu kun je 3 financiële mutaties in 1x aanbieden! Ideaal om de crediteur, de kosten en de BTW in 1x te boeken

November 2018

Decimaal veld leegmaken

Wanneer je een decimalen veld in AFAS leeg wilde maken met de tag [] dan verscheen er 0.00 in het decimalenveld. Dit is opgelost. Als je een decimaal veld leeg maakt wordt deze nu leeggemaakt. 

Upgrade proces STKKR

Je kunt vanaf nu zelf jouw licentie upgraden of downgraden in STKKR

Free abonnement

Het trial abonnement (30 dagen) is veranderd in een Free abonnement waarmee je in beperkte vorm STKKR altijd gratis kunt gebruiken.

September 2018

Optimalisatie verwerking treintjes

In een zeer lange ’trein’ (opeenvolging) van meer dan 10 Stkkrs kon in een vervolg Stkkr 2x gestart worden. Dit is opgelost.

Mogelijkheid goederenontvangstregels toegevoegd

Het is nu ook mogelijk om goederenontvangstregels aan een bestaande goederenontvangst in te sturen, te wijzigen of te verwijderen middels STKKR.

Augustus 2018

iDeal integratie

De iDeal integratie is beschikbaar. Creeër binnen enkele minuten een werkende en stabiele betaallink in AFAS.

Handleiding

De PDF handleiding is vervangen door een online variant: https://www.stkkr.nl/kb

Juni 2018

Rekenen met datumvelden nu op meerdere niveau’s

Je kon in STKKR al rekenen met datumvelden. Zo kan je heel eenvoudig ergens 6 maanden bij op tellen. Je kunt nu ook datum-berekeningen combineren. Bijvoorbeeld + 6 maanden – 1 dag!

Ondersteuning memovelden

Het plaatsen van enters in een memoveld werd nog niet ondersteund. Dit is nu ook mogelijk

2FA voorbereiding AFAS

STKKR heeft alle AFAS online URL’s omgezet naar de nieuwe connector URL’s. Voor de overgang naar 2FA hoef je aan de STKKR kant dus niks (meer) te doen.

Mei 2018

Foutafvanging bij lock meldingen uit AFAS

Indien bij de updateconnector een fout optreed van het type ‘(Anta Data Access) A deadlock occured in the database’  of  ‘This record has been locked by user’ probeert STKKR het binnen 60 seconden gewoon nog een keer, dit doen we maximaal 3 keer.

 De melding kwam voor als je binnen een abonnement of order veel regels tegelijk update.

April 2018

Logging in STKKR en per mail

In STKKR zie je vanaf nu direct logging! Hoeveel runs zijn er per stkkr geweest en hoeveel zijn daarvan gelukt. Het is ook mogelijk om een dagelijkse en/of wekelijks verslag in jouw mailbox te ontvangen! Op de startpagina is een statistieken dashboard  toegevoegd waarmee in 1x alle logging benadert kan worden . In de logging zijn periodefilters beschikbaar zodat er per periode statistieken bekeken kunnen worden. Ben je consultant en bedien je meerdere organisaties? Je stelt de automatische mails per organisatie/gebruiker(contact) in .

FTP connector beschikbaar

Je kunt vanaf nu ook automatisch een GetConnector als CSV (comma-seperated) laten plaatsen op een FTP(S) server. Ideaal om een koppeling met een ander systeem te maken.

Insert at Caret

Wanneer je rekensommen maakte in de updateconnector werden de velden die je plaatste altijd achteraan geplaatst. Dit gebeurt nu op de plek waar je cursor actief is.

Taakpanner per uur nu instelbaar

Voorheen werden alle taken die gepland stonden op ‘ieder uur’ precies op het hele uur uitgevoerd. Je kunt dit nu zelf instellen.

 Tooltips

Alle STKKR icoontjes hebben nu tooltips. Snap je een icoontje niet, ga er dan met jouw muis over heen en je ziet de uitleg.

 Valuta connector

De Europese-centrale-bank connector hernoemd naar de valuta connector. Dit is duidelijker voor iedereen. Mis je een valuta? Geef het aan ons door, we kunnen (bijna) alle valuta’s en crypto’s aan!

Afronding valuta (decimalen) velden 

In STKKR zat reeds automatische afronding voor decimaalvelden. Indien je een getal met 3 decimalen aanbiedt in een veld wat 2 decimalen aankan ronden we dit automatisch af. De valute velden in AFAS ondersteunen echter 10 decimalen.
Vanaf 16-04-2018 ronden we alle mutaties op valuta-velden af op 2 decimalen.

Maart 2018

UpdateConnectortoken (Omgeving A -> Omgeving B is nu mogelijk)

Participatie-integratie wordt hiermee mogelijk! Stel je maakt op omgeving A een grootboekrekening aan, dan wordt die ook gelijk toegevoegd op omgeving B,c,d,e,f,gh! Ideaal bijvoorbeeld voor accountants. Je kunt in 1x een grootboekmutatie  doorrollen naar alle omgevingen.

De mogelijkheid om een tekst ‘af te kappen’ na x tekens afhankelijk van de veldlengte in AFAS.
Wanneer je een te lange waarde in een veld plaatst, dan gaf AFAS een foutmelding terug. Het is nu mogelijk (1 vinkje zetten) dat STKKR voor jou automatisch de tekst afkapt. Ideaal voor het aanmaken van projecten bij evenementen waarbij de evenementomschrijving langer mag zijn dan de projectomschrijving.

Aanpassingen gedaan rekenen met lege velden in de getconnector geen problemen opleveren.
Wanneer je rekende met velden en één kolom was leeg, dan mislukte de berekening. STKKR vereise in beide kolommen een (numeriek) waarde. Nu worden lege cellen gezien als 0. Hierdoor wordt het rekenen makkelijker.