STKKR releases

augustus 2019

FBPurchLines (inkooporderregels) nu ook beschikbaar
Het is nu ook mogelijk om Inkooporderregels in te sturen met STKKR

FBAssemblyPrepLines (Productieorderregels) nu ook beschikbaar
Het is nu ook mogelijk om Productieorderregels in te sturen met STKKR

FBAssemblyLines (Productiebonregels) nu ook beschikbaar
Het is nu ook mogelijk om Productiebonregels in te sturen met STKKR

Juli 2019

Valutakoersen aangepast.
Door wijzigingen bij de ECB is onze valutakoersen koppeling bijgewerkt om te blijven werken.

FBPurchQuotationLines nu ook beschikbaar
Het is nu ook mogelijk om inkoopofferteregels in te sturen met STKKR

 

 2-factor authentication beschikbaar

Op organisatieniveau kun je instellen dat 2-factor authenticatie verplicht is. Hiermee kun je voor jou als organisatie aan alle onderliggende gebruikers eisen dat er een tweede verificatie (telefoon) wordt gebruikt. 

 Aanmelden bij STKKR geoptimaliseerd
Voorheen was het mogelijk jezelf toe te voegen bij een bestaande organisatie. Dit verzoek diende dan nog geaccordeerd te worden. Deze methode was door menselijk tussenkomst niet veilig genoeg. Het is niet meer mogelijk om jezelf aan te melden via “Nieuw account” bij een bestaande organisatie. Indien je toegang wilt krijgen tot een bepaalde organisatie dien je zelf met de beheerder van die organisatie te regelen.

 

Snelste intervallen voor free klanten
Maak je gebruik van ons free abonnement? Dan mocht je de twee gratis Stkkrs op zijn snelst 1x per uur laten draaien. Dit werd technisch niet afgedwongen. Dit gebeurt nu wel. 

 

Enter toets in “mijn organisatie” scherm deed onverwachte dingen
Wanneer je op de enter toetst drukte in mijn organisatie verplaatste deze Enter toetss tekst van links naar rechts. Je zou verwachten dat ENTER een formulier opslaat. Dit is nu ook zo geconfigureerd.

 

Melding  ((AntaObject) The primary key already exists for field ‘xxxxxxx’)
De afhandeling van bovenstaande AFAS fout is geoptimaliseerd.

 

Optimalisatie versturing JSON naar AFAS
De technische JSON codes die wij naar AFAS versturen zijn geoptimaliseerd.

 

 Verhoging capaciteit STKKR
Door de enorme groei in het gebruik van STKKR hebben we onze capaciteit verder uitgebreidt. Dit verhoogt de doorvoersnelheid en verkort de wachttijd. 

 

Mei 2019

Handmatige CSV verwerken via UpdateConnector
Nieuw in STKKR is de mogelijkheid om een handmatige (upload) CSV te verwerken over de UpdateConnector.  Dit is ideaal voor eenmalige imports in AFAS die niet via de importtool kunnen (wijzigen nacalculatie, importeren factuurtermijnen of bijvoorbeeld het deleten van items). Hoe dit werkt lees je in onze handleiding

 

 

 

CSV vanaf FTP(S) verwerken via UpdateConnector
Nieuw in STKKR is de mogelijkheid om een of meerdere CSV bestanden vanaf jouw eigen FTP(S) uit te lezen en geautomatiseerd te verwerken in AFAS. Dit kun je gebruiken voor laagdrempelige (CSV) koppelingen met andere systemen. Hoe dit werkt lees je in onze handleiding

 

Geen scrollbalk meer bij keuze Type Stkkr en interval
De scrollbalk is weggehaald bij het kiezen van een type Stkkr en bij de intervallen. Hierdoor kun je nog sneller door de wizard heen.

 

Technische details bij reportconnector gaf foutmelding
Bij het openen van de technische details kwam er een fout in geval van een reportconnector. Dit is opgelost.

Opt-out proces
Het opt-in/Opt-out proces voor de STKKR nieuwsbrieven is verbeterd. Vanaf nu kun je zelf per nieuwsbrief bepalen wat je wel en niet wilt ontvangen

 

April 2019

{{NU}} Tag niet conform AFAS standaard
Wanneer de nu {{NU}} tag werd gebruikt was de tijd altijd 20:09 uur. Dit is opgelost

 

Deleten van regels
Het is nu ook mogelijk specifieke regels uit verkooporders/offertes/facturen te deleten. Voorheen kon je middels de connector alleen de gehele order/offerte/factuur deleten

Maart 2019

Foutmelding bij vreemde uniekheidsfilter
In STKKR is het mogelijk een uniekheidsfilter mee te geven voor de getConnector. STKKR verwerkt dan maar 1x dezelfde regel. Wanneer je per abuis een vreemde uniekheidsfilter instelde (iets wat in de getconnector al dubbel voorkomt) kreeg je een foutmelding. In plaats van een foutmelding zal STKKR nu de gehele getconnector verwerken en vervolgens de waarde opslaan als ‘uniek’ zodat (alle) dubbele regels niet nog een keer verwerkt worden.

Registreren als rechtspersoon in STKKR
Wanneer je als rechtspersoon (geen B.V.) geregistreerd stond in de KVK werd je per abuis niet gevonden door onze KVK-lookup bij het registeren. Je kunt nu ook zelf jouw organisatiegegevens invoeren. Deze maand maken we het ook mogelijk dat rechtspersonen geregistreerd kunnen worden als klant in STKKR.

Logging bij fouten
STKKR logt geen data uit de GetConnector. Bij het analyseren waarom een bepaalde regel wordt geweigerd is dit soms lastig. Het is daarom vanaf nu mogelijk om van de mislukte regels de verstuurde JSON te bekijken. Op deze manier kun je beter de reden achterhalen waarom AFAS een regel weigert. Je stelt dit in per STKKR. Uiteraard wordt deze data gecodeert opgeslagen bij STKKR en verdwijnt dit automatisch ná 7 dagen.

Nieuwe gebruikersrol
Wanneer je gebruik maakt van onze mail-functionaliteit kwam het soms voor dat je een mail wilt sturen naar een mailadres die absoluut geen toegang mag krijgen tot STKKR. Dit is nu mogelijk. De gebruikersrol ‘mailontvanger’ is hiervoor beschikbaar. Deze gebruiker krijgt geen welkomstmail en kan ook niet inloggen maar kan wel mails ontvangen

Vrije tekst bij versturen mails
In onze mailfunctionaliteit is het nu ook mogelijk een eigen tekst mee te sturen. Hier kun je voor de ontvanger nét even wat extra informatie kwijt.

 

Februari 2019

Export naar FTP nu ook naar submap
Wanneer je CSV bestanden op een FTP(S) plaatste kon dit alleen in de eerste folder. Je kunt nu ook JSON bestanden wegschrijven in een map (meerdere niveau’s mogelijk)

 

JSON structuur van TxClient werkt niet in AFAS
De JSON structuur van de TXclient2012 t/m TXclient2019 kan in AFAS niet worden uitgelezen. Deze (bekende) bug in AFAS omzeild STKKR nu zodat het wel mogelijk is de de ClientenIB te updaten. 

 

Januari 2019

Opschoning CSV bestanden op FTP
Wanneer je CSV bestanden op een FTP(S) plaatste via STKKR onthield STKKR per abuis het CSV bestand voor een korte periode. De CSV wordt nu aan de STKKR kant helemaal niet meer opgeslagen.


Wiskundige formule uitleg verbeterd
Wanneer je wiskundige formules wilde gebruiken was de uitleg niet heel erg duidelijk. Dit is verbeterd.

 

Terug naar pagina 1
Wanneer je veel STKKRS hebt en meer pagina’s hebt kon het voorkomen dat STKKR steeds terugschoot naar pagina 1. Dit is opgelost

 

CSV mailen via STKKR
Op verzoek van een klant is functionaliteit gemaakt om een GetConnector als CSV te mailen via STKKR. De functionaliteit is toegevoegd aan de bestaande functionaliteit om rapporten te versturen.

Per STKKR kun je meerdere GetConnectoren versturen naar 1 of meerdere mailadressen

 

Datum/tijd formaat bij evenementen/sessies
In de HetConnector meld AFAS tijden terug als UU:MM echter, wanneer de tijd onder de 10 zit wordt er geen voorloopnul meegegeven in de GetConnector. De UpdateConnector eiste de voorloopnul (09:00 ipv 9:00) wel.

Dit is gemeld bij AFAS en voor nu direct opgelost in de STKKR architectuur.

 

Performance optimalisatie bij ophalen grote getconnectoren
Wanneer hele grote GetConnectoren (meer dan +/- 5000 regels) werden opgehaald werd het resultaat soms niet geladen. Dit probleem is verholpen.

 

december 2018

3 regels via financiele mutaties
Voorheen kon je maar 1 financiële mutatieregel per keer aanbieden. Vanaf nu kun je 3 financiële mutaties in 1x aanbieden! Ideaal om de crediteur, de kosten en de BTW in 1x te boeken

 

November 2018

Decimaal veld leegmaken
Wanneer je een decimalen veld in AFAS leeg wilde maken met de tag [] dan verscheen er 0.00 in het decimalenveld. Dit is opgelost. Als je een decimaal veld leeg maakt wordt deze nu leeggemaakt.

Upgrade proces STKKR
Je kunt vanaf nu zelf jouw licentie upgraden of downgraden in STKKR

Free abonnement
Het trial abonnement (30 dagen) is veranderd in een Free abonnement waarmee je in beperkte vorm STKKR altijd gratis kunt gebruiken.

 

September 2018

Optimalisatie verwerking treintjes
In een zeer lange ‘trein’ (opeenvolging) van meer dan 10 Stkkrs kon in een vervolg Stkkr 2x gestart worden. Dit is opgelost.

Mogelijkheid goederenontvangstregels toegevoegd
Het is nu ook mogelijk om goederenontvangstregels aan een bestaande goederenontvangst in te sturen, te wijzigen of te verwijderen middels STKKR.

Augustus 2018

iDeal integratie
De iDeal integratie is beschikbaar. Creeër binnen enkele minuten een werkende en stabiele betaallink in AFAS.

Handleiding
De PDF handleiding is vervangen door een online variant: https://www.stkkr.nl/kb

Juni 2018

Rekenen met datumvelden nu op meerdere niveau’s
Je kon in STKKR al rekenen met datumvelden. Zo kan je heel eenvoudig ergens 6 maanden bij op tellen. Je kunt nu ook datum-berekeningen combineren. Bijvoorbeeld + 6 maanden – 1 dag!

Ondersteuning memovelden
Het plaatsen van enters in een memoveld werd nog niet ondersteund. Dit is nu ook mogelijk

2FA voorbereiding AFAS
STKKR heeft alle AFAS online URL’s omgezet naar de nieuwe connector URL’s. Voor de overgang naar 2FA hoef je aan de STKKR kant dus niks (meer) te doen.

 

Mei 2018

Foutafvanging bij lock meldingen uit AFAS
Indien bij de updateconnector een fout optreed van het type ‘(Anta Data Access) A deadlock occured in the database’  of  ‘This record has been locked by user’ probeert STKKR het binnen 60 seconden gewoon nog een keer, dit doen we maximaal 3 keer.

De melding kwam voor als je binnen een abonnement of order veel regels tegelijk update.

 

April 2018

Logging in STKKR en per mail

In STKKR zie je vanaf nu direct logging! Hoeveel runs zijn er per stkkr geweest en hoeveel zijn daarvan gelukt. Het is ook mogelijk om een dagelijkse en/of wekelijks verslag in jouw mailbox te ontvangen!
Op de startpagina is een statistieken dashboard  toegevoegd waarmee in 1x alle logging benadert kan worden . In de logging zijn periodefilters beschikbaar zodat er per periode statistieken bekeken kunnen worden.
Ben je consultant en bedien je meerdere organisaties? Je stelt de automatische mails per organisatie/gebruiker(contact) in .

FTP connector beschikbaar

Je kunt vanaf nu ook automatisch een GetConnector als CSV (comma-seperated) laten plaatsen op een FTP(S) server. Ideaal om een koppeling met een ander systeem te maken.

Insert at Caret

Wanneer je rekensommen maakte in de updateconnector werden de velden die je plaatste altijd achteraan geplaatst. Dit gebeurt nu op de plek waar je cursor actief is.

Taakpanner per uur nu instelbaar

Voorheen werden alle taken die gepland stonden op ‘ieder uur’ precies op het hele uur uitgevoerd. Je kunt dit nu zelf instellen.

Tooltips

Alle STKKR icoontjes hebben nu tooltips. Snap je een icoontje niet, ga er dan met jouw muis over heen en je ziet de uitleg.

Valuta connector

De Europese-centrale-bank connector hernoemd naar de valuta connector. Dit is duidelijker voor iedereen. Mis je een valuta? Geef het aan ons door, we kunnen (bijna) alle valuta’s en crypto’s aan!

 Afronding valuta (decimalen) velden

In STKKR zat reeds automatische afronding voor decimaalvelden. Indien je een getal met 3 decimalen aanbiedt in een veld wat 2 decimalen aankan ronden we dit automatisch af. De valute velden in AFAS ondersteunen echter 10 decimalen.
Vanaf 16-04-2018 ronden we alle mutaties op valuta-velden af op 2 decimalen.

 

Maart 2018

UpdateConnectortoken (Omgeving A -> Omgeving B is nu mogelijk)

Participatie-integratie wordt hiermee mogelijk! Stel je maakt op omgeving A een grootboekrekening aan, dan wordt die ook gelijk toegevoegd op omgeving B,c,d,e,f,gh! Ideaal bijvoorbeeld voor accountants. Je kunt in 1x een grootboekmutatie  doorrollen naar alle omgevingen.

De mogelijkheid om een tekst ‘af te kappen’ na x tekens afhankelijk van de veldlengte in AFAS.
Wanneer je een te lange waarde in een veld plaatst, dan gaf AFAS een foutmelding terug. Het is nu mogelijk (1 vinkje zetten) dat STKKR voor jou automatisch de tekst afkapt. Ideaal voor het aanmaken van projecten bij evenementen waarbij de evenementomschrijving langer mag zijn dan de projectomschrijving.

Aanpassingen gedaan rekenen met lege velden in de getconnector geen problemen opleveren.

Wanneer je rekende met velden en één kolom was leeg, dan mislukte de berekening. STKKR vereise in beide kolommen een (numeriek) waarde. Nu worden lege cellen gezien als 0. Hierdoor wordt het rekenen makkelijker.