STKKR releases

Januari 2019

Performance optimalisatie bij ophalen grote getconnectoren

Wanneer hele grote getconnectoren (meer dan +/- 5000 regels) werden opgehaald werd het resultaat soms niet geladen. Dit probleem is verholpen.

 

december 2018

3 regels via financiele mutaties

Voorheen kon je maar 1 financiële mutatieregel per keer aanbieden. Vanaf nu kun je 3 financiële mutaties in 1x aanbieden! Ideaal om de crediteur, de kosten en de BTW in 1x te boeken

 

November 2018

Decimaal veld leegmaken
Wanneer je een decimalen veld in AFAS leeg wilde maken met de tag [] dan verscheen er 0.00 in het decimalenveld. Dit is opgelost. Als je een decimaal veld leeg maakt wordt deze nu leeggemaakt.

Upgrade proces STKKR
Je kunt vanaf nu zelf jouw licentie upgraden of downgraden in STKKR

Free abonnement
Het trial abonnement (30 dagen) is veranderd in een Free abonnement waarmee je in beperkte vorm STKKR altijd gratis kunt gebruiken.

 

September 2018

Optimalisatie verwerking treintjes
In een zeer lange ‘trein’ (opeenvolging) van meer dan 10 Stkkrs kon in een vervolg Stkkr 2x gestart worden. Dit is opgelost.

Mogelijkheid goederenontvangstregels toegevoegd
Het is nu ook mogelijk om goederenontvangstregels aan een bestaande goederenontvangst in te sturen, te wijzigen of te verwijderen middels STKKR.

Augustus 2018

iDeal integratie
De iDeal integratie is beschikbaar. Creeër binnen enkele minuten een werkende en stabiele betaallink in AFAS.

Handleiding
De PDF handleiding is vervangen door een online variant: http://stkkr.nl/kb

Juni 2018

Rekenen met datumvelden nu op meerdere niveau’s
Je kon in STKKR al rekenen met datumvelden. Zo kan je heel eenvoudig ergens 6 maanden bij op tellen. Je kunt nu ook datum-berekeningen combineren. Bijvoorbeeld + 6 maanden – 1 dag!

Ondersteuning memovelden
Het plaatsen van enters in een memoveld werd nog niet ondersteund. Dit is nu ook mogelijk

2FA voorbereiding AFAS
STKKR heeft alle AFAS online URL’s omgezet naar de nieuwe connector URL’s. Voor de overgang naar 2FA hoef je aan de STKKR kant dus niks (meer) te doen.

 

Mei 2018

Foutafvanging bij lock meldingen uit AFAS
Indien bij de updateconnector een fout optreed van het type ‘(Anta Data Access) A deadlock occured in the database’  of  ‘This record has been locked by user’ probeert STKKR het binnen 60 seconden gewoon nog een keer, dit doen we maximaal 3 keer.

De melding kwam voor als je binnen een abonnement of order veel regels tegelijk update.

 

April 2018

Logging in STKKR en per mail

In STKKR zie je vanaf nu direct logging! Hoeveel runs zijn er per stkkr geweest en hoeveel zijn daarvan gelukt. Het is ook mogelijk om een dagelijkse en/of wekelijks verslag in jouw mailbox te ontvangen!
Op de startpagina is een statistieken dashboard  toegevoegd waarmee in 1x alle logging benadert kan worden . In de logging zijn periodefilters beschikbaar zodat er per periode statistieken bekeken kunnen worden.
Ben je consultant en bedien je meerdere organisaties? Je stelt de automatische mails per organisatie/gebruiker(contact) in .

FTP connector beschikbaar

Je kunt vanaf nu ook automatisch een GetConnector als CSV (comma-seperated) laten plaatsen op een FTP(S) server. Ideaal om een koppeling met een ander systeem te maken.

Insert at Caret

Wanneer je rekensommen maakte in de updateconnector werden de velden die je plaatste altijd achteraan geplaatst. Dit gebeurt nu op de plek waar je cursor actief is.

Taakpanner per uur nu instelbaar

Voorheen werden alle taken die gepland stonden op ‘ieder uur’ precies op het hele uur uitgevoerd. Je kunt dit nu zelf instellen.

Tooltips

Alle STKKR icoontjes hebben nu tooltips. Snap je een icoontje niet, ga er dan met jouw muis over heen en je ziet de uitleg.

Valuta connector

De Europese-centrale-bank connector hernoemd naar de valuta connector. Dit is duidelijker voor iedereen. Mis je een valuta? Geef het aan ons door, we kunnen (bijna) alle valuta’s en crypto’s aan!

 Afronding valuta (decimalen) velden

In STKKR zat reeds automatische afronding voor decimaalvelden. Indien je een getal met 3 decimalen aanbiedt in een veld wat 2 decimalen aankan ronden we dit automatisch af. De valute velden in AFAS ondersteunen echter 10 decimalen.
Vanaf 16-04-2018 ronden we alle mutaties op valuta-velden af op 2 decimalen.

 

Maart 2018

UpdateConnectortoken (Omgeving A -> Omgeving B is nu mogelijk)

Participatie-integratie wordt hiermee mogelijk! Stel je maakt op omgeving A een grootboekrekening aan, dan wordt die ook gelijk toegevoegd op omgeving B,c,d,e,f,gh! Ideaal bijvoorbeeld voor accountants. Je kunt in 1x een grootboekmutatie  doorrollen naar alle omgevingen.

De mogelijkheid om een tekst ‘af te kappen’ na x tekens afhankelijk van de veldlengte in AFAS.
Wanneer je een te lange waarde in een veld plaatst, dan gaf AFAS een foutmelding terug. Het is nu mogelijk (1 vinkje zetten) dat STKKR voor jou automatisch de tekst afkapt. Ideaal voor het aanmaken van projecten bij evenementen waarbij de evenementomschrijving langer mag zijn dan de projectomschrijving.

Aanpassingen gedaan rekenen met lege velden in de getconnector geen problemen opleveren.

Wanneer je rekende met velden en één kolom was leeg, dan mislukte de berekening. STKKR vereise in beide kolommen een (numeriek) waarde. Nu worden lege cellen gezien als 0. Hierdoor wordt het rekenen makkelijker.